© Stemmekonsulenten.dk
Profil Forebyggelse Aktuelt Kontakt


Stemmekonsulenten.dk
er en stemmerådgivnings- og undervisningsvirksomhed, der yder konsulentbistand og tilbyder kurser, workshops, foredrag samt individuelle undervisnings- og træningsforløb.

Stemmekonsulenten.dk henvender sig til erhvervsledere & virksomheds medarbejdere, institutioner, organisationer, uddannelsessteder, pædagoger, politikere, undervisere, præster, instruktører, sangere, foredragsholdere og andre stemmebrugere, der kunne have brug for fornyet inspiration og kompetent vejledning på stemmeområdet.

Hos Stemmekonsulenten.dk bliver der lagt vægt på at skabe et inspirerende, trygt, rummeligt og anerkendende læringsmiljø som baggrund for aktiviteterne, der afvikles på virksomheden, i institutionen, på skolen, i foreningslokalet etc. Undervisningen foregår efter ‘Se & Hør & Prøv’ - princippet med respekt for den enkelte deltagers personlige grænser. Aktivitetstilbudet udarbejdes i tæt samarbejde med kunden, og tilrettes det aktuelle behov, der afdækkes ved første henvendelse.

Virksomhedens indehaver og chefkonsulent, Helle Egede Bjarnholt, har beskæftiget sig professionelt med stemmen i brug og teori i mere end 20 år og har bl.a. i en årrække været ansat som sangpædagog ved Det Jyske Musikkonservatorium.
Udover sin musikpædagogiske uddannelse (AM,1990) har hun løbende tilegnet sig viden om den nyeste forskning på stemmeområdet.
Endeligt har hun videreuddannet sig til talepædagog (PD i Specialpædagogik, 2004) med særlig interesse for logopædi, - et specialområde, hun har fået perspektiveret i praksis ved stemmeafdelingen på Taleinstituttet i Århus.
Som udøvende artist har hun bl.a medvirket i musicals ved Århus - og Ålborg Teater samt optrådt med såvel big bands som mindre orkestre.

 

 

 

 

 

 

Kompetencer

Undervisning og
vejledning til
forebyggelse af
stemmeproblemer.
Stemmetræning.
Artikulations-undervisning.
Tale- og kommunika- tionstræning.
Sangundervisning.
Stemmeteoretisk undervisning.